GGB GGI, GGII & GGIII

De GG cursussen zijn een vervolg van de gewone gehoorzaamheidscursussen. Wil men deelnemen aan deze cursussen moet men geslaagd zijn voor de C-Cursus. Als men besluit om deel te nemen aan deze cursussen moet men zich ervan bewust zijn dat zij bezig zijn met hondensport, het is net een stapje verder. De GG- cursus is een doorlopende cursus d.w.z. men doet pas examen als de groep er klaar voor is. Het zijn landelijke examens die afgenomen worden door erkende keurmeesters van de FHN. Bij de GG bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan landelijke wedstrijden.

 

Benodigde Gegevens voor deelname GG EXAMEN
*Volledige naam geleider
*Volledige naam hond
*Schofthoogte
*Geboorte datum
*Chip nummer
*Evt. NHSB nummer